Indywidualizacja potrzeb rozwojowych dzieci i uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych  na coroczną, wrześniową konferencje metodyczną, inaugurującą nowy rok szkolny.

Tematem przewodnim spotkania będzie Indywidualizacja potrzeb rozwojowych dzieci i uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Indywidualizacja procesu nauczania to jedno z ważniejszych zadań stojących współcześnie przed nauczycielami. Nauczyciele dostrzegają i rozumieją potrzebę tworzenia warunków niezbędnych do realizacji indywidualizacji kształcenia. Jednak wymieniają wiele barier utrudniających sprostanie wymaganiom stawianym przez indywidualizację kształcenia w warunkach współczesnej szkoły.

Na konferencji zostaną przytoczone/przypomniane elementy składające się na efektywność procesu indywidualizacji nauczania oraz zostanie podjęta próba zachęcenia nauczycieli do refleksji i odpowiedzi na trudne pytanie w jaki sposób można indywidualizować procesu kształcenia pomimo istniejących barier.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 27 września br. w siedzibie CKPiDN w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 2B:

Przewidywany czas każdego spotkania ok. 2 godz. zegarowych.

Szczegóły wydarzenia w załączonym programie.

 

Materiały pokonferencyjne: 

Indywidualizacja potrzeb rozwojowych dzieci w przedszkolu PDF >>>

Indywidualizacja potrzeb rozwojowych uczniów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej PDF >>>

Nauczyciel w roli przewodnika uczniów PDF >>>

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700