Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt własny pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

Realizacja projektu polega miedzy innymi na wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Regionalne inteligentne specjalizacje są to branże/obszary, których rozwój umożliwi tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki oraz podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej

Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 to:

Lotnictwo i kosmonautyka

Sektor lotniczy i kosmonautyczny należy do najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu. 90% krajowego potencjału przemysłu lotniczego skupione jest w klastrze Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie, który zalicza się do najszybciej rozwijających się klastrów lotniczych na świecie.

Motoryzacja

Motoryzacja, jako branża gospodarcza zaliczana do przemysłu wysokiej technologii, będąca jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki województwa podkarpackiego, odgrywa istotną rolę w jego rozwoju.

Informacja i telekomunikacja

ICT jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Województwo Podkarpackie zaliczane jest do regionów o wyróżniających się zasobach potencjału naukowo-badawczego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Jakość życia

Specjalizacja Jakość życia odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym regionu. Jakość życia w odróżnieniu od pozostałych specjalizacji nie skupia się w jednym obszarze. Oparta jest na czterech powiązanych ze sobą filarach:

  • Turystyce zrównoważonej
  • Żywności wysokiej jakości
  • Usługach i produktach medycznych oraz wzmacniających kondycję
  • Energii przyjaznej środowisku.

rsi i rpo WP

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700