Województwo Podkarpackie - innowacyjny region

Działania promocyjne Województwa Podkarpackiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego", Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie.
 
Sponsorem udziału w Zawodach Pucharu Świata Federation Aeronautique Internationale (FAI) Modeli Kosmicznych jest Województwo Podkarpackie.
 
kliknij w obrazek aby odtworzyć:
film2
 
 
 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700