Operator zewnętrzny

INNOAGH operatorem Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w konsorcjum z  Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., przez okres pięciu najbliższych lat będzie pełniło funkcję operatora zewnętrznego Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki.

W wyniku umowy RCTNTW udostępnia na okres 5 lat laboratoria, w których konsorcjum AGH oraz INNOAGH będzie prowadzić działalność dydaktyczną i badawczą skierowaną do lokalnych przedsiębiorstw. Z racji przeznaczenia laboratoriów i ich wyposażenia obszar tematyczny oferowanych kursów, szkoleń i badań dotyczy głównie branży mechanicznej, materiałowej, mechatronicznej, lotniczej oraz informatycznej.

W budynku Centrum znajduje się 10 bardzo nowoczesnych i świetnie wyposażonych pracowni, w których można nauczać posługiwania się nowoczesnymi maszynami i urządzeniami oraz zapoznać się z tajnikami nowoczesnych technologii. Są to:

  • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM
  • Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawających
  • Laboratorium obrabiarek dydaktycznych oraz obrabiarek przemysłowych (CNC)
  • Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i cięcia metali
  • Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo
  • Laboratorium nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych i blacharskich
  • Laboratorium badań nieniszczących
  • Laboratorium mechatroniki
  • Laboratorium nowoczesnych metod "Lean Manufacturing"

Kontakt :

Krakowskie Centrum

Innowacyjnych Technologii

INNOAGH Sp. z o.o.

ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017

30-054 Kraków

tel./fax.: 012 617 36 56

Kontakt:

Lucyna Guła

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli

w Mielcu

Ul. Wojska Polskiego 2B

39-300 Mielec

tel. 017 250 64 83

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700