MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Nowy bezpłatny system kształcenia zawodowego dla dorosłych!

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

 • zdobycie nowego zawodu,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby , które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie następujących kwalifikacji:

II. ORGANIZACJA

Użytkowanie obrabiarek skrawających, w tym efekty wspólne dla wszystkich zawodów w ramach obszaru kształcenia

MG.19

722307

Operator obrabiarek skrawających

690 godz.

Kurs prowadzony będzie w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotyczącego) zagadnień teoretycznych). Czas trwania kursu MG.19 przewidziany jest na 4 semestry.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Zdobycie tej kwalifikacji MG.19 wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia ogólnego oznaczać będzie zdobycie zawodu potwierdzonego dyplomem.

III. UMIEJETNOŚCI

W programie przewidziana jest realizacja następujących modułów dydaktycznych:

 • M1. Przygotowanie do wykonywania prac operatorskich
 • M2. Przygotowywanie obrabiarek skrawających do obróbki
 • M3. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych
 • M4 Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • M5. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy +Praktyka

Słuchacz powyższej kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

IV. OPIS  ZAWODU

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik  zajmujący  się wytwarzaniem  części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych  i obrabiarkach  sterowanych numerycznie. Słuchacze  tego  zawodu  znajdują zatrudnienie  przede  wszystkim  w  przedsiębiorstwach  przemysłu metalowego  i maszynowego,  przedsiębiorstwach  obsługowo-naprawczych,  a  także  w  innych  działach gospodarki,  zajmujących  się  wytwarzaniem.

 

REKRUTACJA

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700