MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Nowy bezpłatny system kształcenia zawodowego dla dorosłych!

I. REKRUTACJA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby , które ukończyły  gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową oraz 18-ty rok życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy kursy w zakresie następujących kwalifikacji:

II. ORGANIZACJA

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MG.44

311504

Technik mechanik

120 godz. + 140 godz. praktyki

Kurs prowadzony będzie w systemie zaocznym z pewnymi elementami elearningu (dotyczącego) zagadnień teoretycznych). Czas trwania kursu MG.44 przewidziany jest na 1 semestr. Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kwalifikacje M19.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną. Zdobycie kwalifikacji M44 oraz M19 wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia ogólnego oznaczać będzie zdobycie zawodu technika mechanika potwierdzonego dyplomem.

III. UMIEJETNOŚCI

W programie przewidziana jest realizacja następującego modułu:

  • Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji + praktyka zawodowa

Słuchacz powyższej kwalifikacji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych polegających na organizowaniu procesu produkcji.

IV. OPIS  ZAWODU

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, wytwarzanie  części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych  i obrabiarkach  sterowanych numerycznie Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.

 

REKRUTACJA

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700