Projekty aktualne

Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem „Mielec stawia na zawodowców”, który jest realizowany przez Powiat Mielecki.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.

Projekt powstał na podstawie Indywidualnych Diagnoz Szkolnych zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Powiatu z 5 stycznia 2016 r. (Uchwała nr 49/304/2016).

Okres realizacji projektu: VI 2016 – X 2019

 Strona www projektu

 

Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”, który jest realizowany przez Powiat Mielecki.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Okres realizacji projektu: 1.06.2017 r. – 30.06.2018 r.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wpłynie na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie.

 Strona www projektu

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700