"Mielec stawia na zawodowców" na półmetku realizacji

Projekt „Mielec stawia na zawodowców”, zarządzany przez  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, znajduje się właśnie na półmetku. Z tej okazji  16 lutego br. w CKPiDN odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół i instytucji zaangażowanych w jego realizację.

Projekt obejmując wsparciem uczniów i nauczycieli następujących szkół: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego, Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu dąży do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Tym  samym jego celem jest przyczynienie się wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.

Projekt „Mielec stawia na zawodowców” realizowany jest przez Powiat Mielecki, stąd w spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Mieleckiego – Zbigniew Tymuła oraz Członek Zarządu – Andrzej Bryła, a także Dyrektorzy szkół, które objęte są wsparciem projektu wraz z Koordynatorami Szkolnymi współpracującymi przy realizacji projektu: Stanisław Starzyk i Adam Snopkowski, Marta Mysona i Dorota Noworolnik, Mariusz Wojciechowski i Jarosław Sroka Zbigniew Witek i Jan Wójcik, Stanisław Pryga i Stanisława Żmuda, Zdzisław Nowakowski. Sprawozdanie z realizacji projektu przedstawiła Lucyna Guła – Koordynator Projektu.

Podsumowując wsparcie otrzymane przez uczniów w ubiegłym roku, należy przytoczyć poniższą statystykę:

- kursy i szkolenia  - 79 form dla 1 172 uczniów,

- miesięczne staże odbyło 254 uczniów i uczennic,

- programem doradztwa zawodowego objęto 795  uczniów i uczennic.

Nauczyciele podczas ubiegłorocznej realizacji projektu objęci zostali następującymi działaniami:

- kursy i szkolenia - 30 form dla 236 nauczycieli,

- staże w przedsiębiorstwach odbyło 42 nauczycieli,

- studia podyplomowe dla 10 nauczycieli,

- wizyta w klasie patronackiej w ZST w Leżajsku współpracującej z MTU Aero Engines Polska,

- 4 sieci współpracy i samokształcenia dla 54 nauczycieli (Doradztwo zawodowe, TIK i e-learning w szkolnictwie zawodowym, Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków usługowych, Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków technicznych).

Ponadto ważnym aspektem dla samych szkół uczestniczących w projekcie było otrzymane wsparcie w postaci doposażenia pracowni zawodowych. ZSB doposażono pracownie za kwotę100 702,47 zł (dla kierunków technik budownictwa i technik geodeta a także sieć WiFi wraz z konfiguracją i uruchomieniem oraz budowa instalacji okablowania strukturalnego Cat6). Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego doposażył pracownie dla kierunku technik elektronik, elektryk, mechatronik oraz dla technika teleinformatyka – łączna kwota to 224 859,95 zł. ZSE otrzymał doposażenie pracowni dla zawodu sprzedawca oraz dla zawodu technik organizacji reklamy, którego wartość to 121 997,55 zł. W ZST za kwotę 267 650,00 zł doposażono dwie pracownie, dla kierunków: technik mechanik lotniczy a także technik żywienia i usług gastronomicznych (pracownia ta przy dodatkowym nakładzie pracy i środków finansowych ze strony szkoły  została zupełnie odnowiona). Natomiast  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  za kwotę 72 316,62 zł doposażyło pracownię dla zawodu technik mechatronik.

W kolejnych miesiącach realizacji projektu przewidziane są podobne działania wspierające uczniów i nauczycieli w wymienionych wyżej szkół i placówek. Będą to kolejne kursy i szkolenia, staże, studia podyplomowe, doposażenia szkół oraz wizyty w kolejnych szkołach współpracujących z przemysłem.

Do pobrania:

>>> Prezentacja podsumowująca (PDF)

 

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700