Dostawę sprzętu komputerowego dla ZS RW w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Dostawę sprzętu dydaktycznego dla ZSE w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Dostawę sprzętu dydaktycznego dla ZS w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostawę sprzętu komputerowego dla ZSE w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Usługa przeprowadzenia kursu „Organizacja procesu technologicznego” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Usługa przeprowadzenia kursu „Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC - EMCO” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Usługa przeprowadzenia kursu „Solidworks” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Usługa przeprowadzenia kursu „Programowanie robota (manipulatora 6 osiowego) Mitsubishi” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Usługa przeprowadzenia kursu „Programowanie robota (manipulatora 6 osiowego) Mitsubishi” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700