Kończy się czas realizacji testów sprawnościowych z wychowania fizycznego zgodnie ze zmianą podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewidzianą w art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1718). 

W dniu 16.04.2024 r. w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury w Mielcu odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Mielcu.

Wszystkich chętnych nauczycieli polonistów zapraszamy na seminarium poświęcone innowacyjności we współczesnej dydaktyce polonistycznej. 

To już 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 16.00. Spotkanie on-line za pośrednictwem aplikacji TEAMS.

Wszystkich chętnych nauczycieli języka angielskiego oraz innych zainteresowanych nauczycieli  zapraszamy na seminarium poświęcone metodzie odwróconej lekcji.

To już 19 marca 2024 r. o godzinie 16.00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B

Serdecznie zapraszam nauczycieli historii i wszystkich zainteresowanych nauczycieli do  udziału w konferencji poświęconej insurekcji kościuszkowskiej w 230-rocznicę wybuchu oraz postaci Tadeusza Kościuszki.

Już 16 kwietnia 2024 r. serdecznie zapraszam uczniów szkół podstawowych w powiecie mieleckim do udziału w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie serdecznie zaprasza nauczycieli realizujących zadania z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych do udziału w projekcie „Orientuj się”.

Konferencja „Diagnoza sprawności i umiejętności ruchowych - Test fundamentalnych umiejętności ruchowych” poświęcona będzie realizacji zmian w podstawie programowej, dotyczącej wprowadzenia obowiązkowych testów sprawności fizycznej i ewidencjonowanie ich na portalu „Sportowe talenty”

Zapraszam nauczycieli języka angielskiego i wszystkich zainteresowanych nauczycieli na warsztaty poświęcone efektywnemu wykorzystaniu smartfonów  na lekcjach języków obcych

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700