Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r. Poz. 1045 § 20.1 ust. 1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich rozwoju.

 

 

W najbliższym tygodniu to jest 16 – 22 grudnia 2019 roku zapraszamy nauczycieli na następujące szkolenia:

 

 

 

Badanie PISA to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD

 

 

W bieżącym tygodniu to jest 9 – 15 grudnia 2019 roku zapraszamy nauczycieli na następujące szkolenia

 

 

 

W związku z powinnością nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego i na stopień nauczyciela dyplomowanego dotyczącą realizacji 2 godzin dla nauczyciela kontraktowego i 3 godzin dla nauczyciela mianowanego zajęć otwartych realizowanych w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego podajemy kontakt do nauczycieli-doradców zatrudnionych w CKPiDN w Mielcu.

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół powiatu mieleckiego na nieodpłatne warsztaty

 

 

Zagadnienia te zostaną poruszone na trzech nieodpłatnych listopadowych szkoleniach dla nauczycieli.

 

 

Wykorzystanie Monitorów Smart na lekcjach, prezentacja odbędzie się  5 listopada br. o godz. 14.00 

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli i pedagogów szkolnych na szkolenia: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – ujęcie praktyczne” i „Jak konstruować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny?”

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700