Zapraszamy nauczycieli z przedszkoli i ze szkół podstawowych w powiecie mieleckim na krótki warsztat, na którym zostaną przedstawione podstawy programowania przez zabawę. Nauczyciele dowiedzą się również jak kształtować umiejętności myślenia logicznego i kreatywnego oraz jak rozwiązywać problemy i zagadki w kreatywny sposób.

Warsztaty kierowane są dla nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców i wszystkich nauczycieli zainteresowanych organizacją krajoznawstwa i turystyki w szkołach.

 

Zapraszam zainteresowanych nauczycieli – głównie polonistów na seminarium on-line w dniu 18 kwietnia 2023 r., którego tematem będzie analiza pracy własnej – wnioski i zadania do pracy z uczniami.

 

Serdecznie zapraszam na warsztaty poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu, które odbędą się w dniu 21.03.2023r. w godzinach 16:00-17.30 w aplikacji MS Teams.

 

Na krótki warsztat o intrygującym tytule zapraszamy do CKPiDN w Mielcu wszystkich zainteresowanych tematem nauczycieli i pedagogów szkolnych.

 

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów na seminarium on-line, na którym przypomnimy o zagadnieniach,  które powinien znać każdy uczeń ostatniej klasy szkoły podstawowej przed wybraniem kolejnego etapu edukacyjnego.

 

 

Kurs kierowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Mieleckiego, zainteresowanych organizacją krajoznawstwa i  turystyki w szkołach.

 

Wśród wielu form proponowanych i zorganizowanych przez doradców metodycznych w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 znalazły się lekcje otwarte, przeprowadzone w macierzystych szkołach wśród swoich uczniów.

 

 

Doradcy metodyczni CKPiDN w Mielcu po spotkaniu z panem  Marcinem Michalikiem (polonistą, miłośnikiem wszystkiego, co kreatywne i nieszablonowe, wielkim fanem oceniania kształtującego, myślenia wizualnego i planu  daltońskiego) wyszli z inicjatywą utworzenia grupy nauczycielskiej zrzeszającej pedagogów wszystkich specjalności. Robocza nazwa grupy to: Opowiem Wam ...

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700