Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego na cykl spotkań poświęconych przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty – czyli zdobywaniu podstawowych umiejętności koniecznych w dalszej edukacji.

  

Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zapraszają na cykl warsztatów przedmiotowo - metodycznych dla nauczycieli przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość „Od przeszłości do teraźniejszości”.

 

23 września 2022 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odbyła się konferencja „Od mechaniki do robotyki – 25 lat CKPiDN”.

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu włącza się w tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery. OTK organizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych  na coroczną, wrześniową konferencje metodyczną, inaugurującą nowy rok szkolny.

 

 

Serdecznie witamy nauczycieli w nowym roku szkolnym i zapraszamy do zapoznania się i korzystania z oferty form doskonalenia, zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek metodyczny działający w strukturach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat na spotkanie autorskie Pani Anny Łącz-Gaj na temat książki pt. „Oswoić szkołę”.

W maju 2022 r. przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. Z tej okazji Sejm postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, mianując patronką roku 2022. W związku z powyższym doradcy metodyczni pracujący w CKPiDN w Mielcu opracowali projekt działań promujących twórczość Marii Konopnickiej na terenie szkół podstawowych i przedszkoli z powiatu mieleckiego

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty oraz  wstępne wyniki egzaminu maturalnego.

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700