Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  w partnerstwie z  Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. Europark Mielec, Specjalną Strefa Ekonomiczna włączył się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku OTK odbył się w dniach 17-23 października br., i przebiegał pod hasłem: Złap za stery do swojej kariery

Jeżeli chcesz poznać podstawy pracy mózgu związane z zapamiętywaniem, jeżeli interesuje cię poznanie technik zapamiętywania oraz jak wykorzystać zdobyta wiedzę w pracy z uczniem, to przyjdź na nieodpłatne szkolenie w dniu 8 listopada o godzinie 16.00 w CKPiDN w Mielcu.

 

Serdecznie zapraszam nauczycieli uczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości na warsztaty on - line, które odbędą się 27 października 2022 r. o godz. 15.30.

  

Zapraszamy na nieodpłatne warsztaty stacjonarne, które odbędą się 25 października br. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu u. Wojska Polskiego 2B

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego na cykl spotkań poświęconych przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty – czyli zdobywaniu podstawowych umiejętności koniecznych w dalszej edukacji.

  

Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zapraszają na cykl warsztatów przedmiotowo - metodycznych dla nauczycieli przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość „Od przeszłości do teraźniejszości”.

 

23 września 2022 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odbyła się konferencja „Od mechaniki do robotyki – 25 lat CKPiDN”.

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu włącza się w tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery. OTK organizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych  na coroczną, wrześniową konferencje metodyczną, inaugurującą nowy rok szkolny.

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700