Poprawność językowa uczniów to kolejny ważny aspekt pracy nauczyciela, w szczególności nauczyciela polonisty. Zapraszamy na seminarium on-line poświęcone właśnie tym zagadnieniom. Główny problem to, czy można nauczyć uczniów pisać poprawnie?

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie on-line.

 

 

To kolejne pytanie - „Jak aktywność fizyczna przekłada się na dobre samopoczucie?” w przypadku nauczycieli, ma swoje rozwinięcie – „Jak budować swoje zasoby zdrowotne poprzez adekwatną aktywność fizyczną, radzić sobie z napięciem mięśniowym, identyfikować sygnały, które wysyła organizm ?”

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych z powiatu mieleckiego na bezpłatne warsztaty metodyczne w formie tradycyjnej: „Gry i zabawy ruchowe wprowadzające do piłki ręcznej”.

 

 

Zapraszamy nauczycieli historii ze szkół podstawowych powiatu mieleckiego na bezpłatne warsztaty on-line.

 

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych z powiatu mieleckiego na bezpłatne zajęcia z prezentacją on-line.

  

To intrygujące pytanie: „Jeść, czy odżywiać się?... w odniesieniu do zawodu nauczyciela, ma swoje rozwinięcie – „Jak dostarczyć energii na każdy edukacyjny dzień, jak sprawić poczucie emocjonalnego szczęścia i równowagi?”

 

: Przekazujemy informacje dla osób, które nie uczestniczyły w konferencji podsumowującej projekt.

 

 

 Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych – rekomendacja MEN

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700