Serdecznie zapraszamy nauczycieli języków obcych na warsztaty poświęcone formom teatralnym na lekcjach języka angielskiego, które odbędą się w dniu 10.10.2023r. w godzinach 16:00-18.00 w siedzibie CKPiDN w Mielcu.

Serdecznie zapraszamy na konferencję kierowaną dla nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

W związku z priorytetowym kierunkiem polityki oświatowej ministerstwa, jakim jest wsparcie dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego, placówka oferuje warsztaty dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy na coroczną konferencję dla nauczycieli wychowania przedszkolnego  inaugurującą nowy rok szkolny

Serdecznie zapraszamy na konferencję Szkolna rzeczywistość XXI wieku – modele kształcenia, technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja.

W maju odbyła się konferencja w formie wycieczki dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i historii oraz innych zainteresowanych historią Mielca .Przewodnikiem był Pan Krzysztof Haptaś, kustosz Muzeum Historii Regionalnej Pałacyk Oborskich w Mielcu.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „inne niż wszystkie”.

Warsztaty odbędą się przy Pomniku Gryfa na mieleckiej starówce dnia 9 maja 2023 roku o godz. 16.00.

Lekcja otwarta z historii i wiedzy o społeczeństwie w dniu 10 maja 2023 r.

Lekcja otwarta z języka polskiego w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700