Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, pracujących na wszystkich etapach edukacji do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym „Praca na platformie Moodle”. Uczestnicy poznają platformę Moodle oraz jej wybrane zasoby i składowe. Nauczyciele będą wykonywać praktyczne zadania na ćwiczebnej platformie Moodle, tworząc materiały edukacyjne, narzędzia sprawdzania wiedzy, narzędzia ewaluacyjne oraz poszerzać ogólną wiedzę na temat pracy na edukacyjnej platformie Moodle.

 

W najbliższym tygodniu to jest 9-13 marca 2020 roku zapraszamy nauczycieli na następujące szkolenia:

 

 

 

Jak szkoły radzą sobie z cyberprzemocą rówieśniczą – na przykładzie projektu eTwinning „Be a buddy, not a bully” …

 

 

Warsztaty z robotyki dla nauczycieli techniki - warsztaty odwołane z powodu choroby prowadzącego. Zobacz nowy termin szkolenia:

 

 

Wyzwania stojące aktualnie przed szkołą i nauczycielami nakreśla prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek – Kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego…

 

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza do lektury kolejnego numeru pisma MERITUM.

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół powiatu mieleckiego na nieodpłatne warsztaty

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego z przedszkoli powiatu mieleckiego na nieodpłatne warsztaty

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r. Poz. 1045 § 20.1 ust. 1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich rozwoju.

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700