Szkolenia

Lp.

Temat

Liczba godzin

Forma

Termin

Prowadzący/

zatrudnienie

Przedmioty matematyczno - przyrodnicze

  1.    

Programowanie ozobotów evo

2

warsztaty

(nieodpłatnie)

21 IX 2018 r.

godz. 14.15

CKPiDN ul. Wojska Polskiego 2B

Rafał Mitkowski, prezes Zarządu

Edu-Sense,

Sp. z o.o.

  2.    

Programowanie ozobotów

2

warsztaty

(nieodpłatnie)

21 IX 2018 r.

godz. 14.15

CKPiDN ul. Wojska Polskiego 2B

Anna Świć

Edu-Sense,

Sp. z o.o.

  3.    

Programowanie mbotów

2

warsztaty

(nieodpłatnie)

21 IX 2018 r.

godz. 14.15

CKPiDN ul. Wojska Polskiego 2B

Sylwester Paterek

CKPiDN

oraz Świat Robotyki

  4.    

Nauczanie przez doświadczenie. Konstruujemy realnie działający model badawczy

2

warsztaty

(nieodpłatnie)

21 IX 2018 r.

godz. 14.15

CKPiDN ul. Wojska Polskiego 2B

Marcin Paks dyrektor

ds. rozwoju sektora edukacji BeCREO Technologies

Kształcenie zawodowe

  1.    

Uczeń twórcą – nauczyciel przewodnikiem:

·         Nauczyciel wsparciem dla ucznia przy wyborze ścieżki zawodowej –  efektywna współpraca nauczycieli kształcenia zawodowego z pracodawcami

·         Ja + robot oraz prezentacja pakietu edukacyjnego KUKA ready_educate

2

konferencja

(nieodpłatnie)

21 IX 2018 r.

godz. 12.00

CKPiDN ul. Wojska Polskiego 2B

Piotr Żyjewski, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli,

Damian Drąg,

KUKA Roboter CEE GmbH

  2.    

Zajęcia z doradztwa zawodowego w świetle najnowszych regulacji prawnych – dla doradców zawodowych i nauczycieli ze szkół podstawowych

2

szkolenie

(nieodpłatnie)

14 IX 2018 r.

godz. 14.00

sala 9

Danuta Zdonek

z CKiDN

w Mielcu

  3.    

Zajęcia z doradztwa zawodowego w świetle najnowszych regulacji prawnych - dla doradców zawodowych i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych

2

szkolenie

(nieodpłatnie)

25 IX 2018 r.

godz. 14.00

sala 9

Danuta Zdonek

z CKiDN

w Mielcu

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

  1.    

Preorientacja zawodowa  w przedszkolu w świetle najnowszych regulacji prawnych

2

szkolenie

(nieodpłatnie)

10 IX 2018 r.

godz. 14.00

sala 9

Danuta Zdonek

z CKiDN

w Mielcu

  2.    

Praktyczna realizacja podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej

3

warsztaty

24 zł

21 XI 2018 r.

godz. 15.00

sala 9

Małgorzata Kolisz

Dla wszystkich nauczycieli

  1.    

Uczeń twórcą – nauczyciel przewodnikiem:

·         O nowym paradygmacie  współczesnej edukacji

·         Ciekawość odkrywcy oraz przyjmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się

·         Budowanie pozytywnych relacji: uczeń twórcą – nauczyciel przewodnikiem

·         Nasze regionalne doświadczenia w kształtowaniu postaw patriotycznych u uczniów

2

konferencja

(nieodpłatnie)

21 IX 2018 r.

godz. 12.00

Aula

Zdzisław 

Nowakowski,

dyrektor CKPiDN w Mielcu;

dr Witold Kołodziejczyk Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”

Grzegorz Goryczka, Wojciech Koszelski tegoroczni medaliści Mistrzostw Świata w Modelarstwie Kosmicznym we Włocławku;

Marek  Zalotyński Obywatelski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu

  2.    

Nauczyciel – odkrywca i przewodnik indywidualności

2

szkolenie

(nieodpłatnie)

20 XI 2018 r.

godz. 14.00

sala 9

Zdzisław Nowakowski dyrektor CKPiDN w Mielcu

  3.    

Kierownik wycieczek szkolnych

10

kurs

80 zł

po zebraniu grupy

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

  4.    

Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

36

kurs

360 zł

po zebraniu grupy

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

 

>>> ZAPISY NA SZKOLENIA<<<

 

Wszystkie szkolenia zawarte w ofercie odbywają się w salach Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7

  teacher1

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700