Szkolenia

Wszystkie szkolenia zawarte w ofercie odbywają się w salach Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7

  teacher1

 

Zapisy dla nauczycieli - Kształcenie zawodowe >>>

Zapisy dla nauczycieli - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna >>>

Zapisy dla wszystkich nauczycieli >>>

Zapisy dla Dyrektorów szkół  >>>

 

Lp.

Temat

Liczba godzin

Forma

Termin

Prowadzący/

zatrudnienie

Przedmioty matematyczno - przyrodnicze

1.

Zabawa w programowanie

2

szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie CKPiDN „Zabawa w programowa-nie”

(nieodpłatnie)

Terminy uzgodnione z uczestnikami projektu

Z. Nowakowski

z CKiDN

w Mielcu

2.

Konsultacje dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wprowadzających elementy programowania na swoich zajęciach

2

konsultacje indywidualne i grupowe

(nieodpłatnie)

Terminy do uzgodnienia telefonicznie:

17 250 64 85

Anna Mikuła

z CKiDN

w Mielcu

Kształcenie zawodowe

1.

Idea zmian w kształceniu zawodowym

ZAPISY >>>

2

wykład

(nieodpłatnie)

15 II 2018 r.

godz. 14.30

Aula

dr Barbara Rusinek

z Podkarpackie- go Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

2.

Podstawy programu After Effects

ZAPISY >>>

1

lekcja otwarta

13 III 2018 r.

godz. 7.30

CKPiDN

ul. Wojska Polskiego

2B

sala 12

Marcin Myśliwiec

z CKiDN

w Mielcu

3.

Przygotowanie do drukowania – projekt okładki płyty winylowej, wizualizacja

ZAPISY >>>

1

lekcja otwarta

13 IV 2018 r.

godz. 9.00

CKPiDN

ul. Wojska Polskiego

2B

sala 12

Marlena

Mosior

z CKiDN

w Mielcu

4.

„Zawód” w świetle zmian w kształceniu zawodowym

ZAPISY >>>

2

warsztaty

(nieodpłatnie)

19 IV 2018 r.

godz. 14.00

sala 9

Danuta Zdonek

z CKiDN

w Mielcu

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

1.

Dziecko w świecie wartości. Baśnie i legendy w wychowaniu dziecka (dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej)

ZAPISY >>>

4

wykład z prezentacją

(nieodpłatnie)

13 III 2018 r.

godz. 14.30

Aula

dr Barbara Wolny

z Podkarpackie-go Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział

w Tarnobrzegu

2.

Praktyczna realizacja przykładowych zadań przez skorzystanie z gry do nauki programowania Scottie Go! (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej)

brak miejsc

4

warsztaty

37 zł

19 III 2018 r.

godz. 14.30

sala 9

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

3.

Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest układanie w logicznym porządku obrazków, tekstów, poleceń, instrukcji (dla nauczycieli wychowania przedszkolnego)

brak miejsc

3

warsztaty

26 zł

20 III 2018 r.

godz. 14.30

sala 9

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

4.

Nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

brak miejsc

3

warsztaty

24 zł

22 V 2018 r.

godz. 14.30

sala 9

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

Dla Dyrektorów szkół

1.

Documaster Campus – zastosowanie w szkole wielofunkcyjnego, specjalistycznego, systemu informatycznego, działającego w chmurze*

ZAPISY >>>

1

konferencja

(nieodpłatnie)

21 II 2018 r.

godz. 8.30

sala 9

Michał Ćwiek Grzegorz Sarnecki

z Euroimpex SA Wrocław

2.

Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego w planowaniu jakościowego rozwoju szkół/placówek edukacyjnych

ZAPISY >>>

4

warsztaty

48 zł

17 IV 2018 r.

godz. 14.30

sala 9

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

Dla wszystkich nauczycieli

1.

Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, rozwoju ucznia i szkoły

ZAPISY >>>

5

warsztaty

40 zł

24 IV 2018 r.

godz. 14.30

sala 9

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

2.

Bezpieczeństwo w Internecie

ZAPISY >>>

4

konferencja

(nieodpłatnie)

27 IV 2018 r.

godz. 15.00

Aula

Robert Jóźwik

z Podkarpackie-go Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział

w Tarnobrzegu

3.

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej

ZAPISY >>>

4

konferencja (nieodpłatnie)

17 V 2018 r.

15.00

Aula

dr Ewa Urbańska

z Podkarpackie-go Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział

w Tarnobrzegu

4.

Kierownik wycieczek szkolnych

ZAPISY >>>

10

kurs

80 zł

po zebraniu grupy

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

5.

Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

ZAPISY >>>

36

kurs

360 zł

po zebraniu grupy

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700